Ana Sayfa
Haldun Gündoğdu Kimdir?
Albümden
Üyesi Olduğum Dernekler
ESPEN
Ankara Tabip Odası
Türk Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
KEPAN
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği

Türk HPB Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Türk Geriatri Derneği
Fenerbahçe Kulubü

Yönetici ve Konuşmacı
Olduğum Toplantılar
Katıldığım Eğitim Aktiviteleri
Bilimsel Yayınlarım
Ödüllerim
Türk Medline
Hoşuma Giden Sözler
Kongrelerden Anılar
Biraz da Gülelim
Bağlantılar
Sorularınız İçin
haldun@haldungundogdu.com

Meme karsinosarkomu: Olgu sunumu

Ersoy E, Orhun S, GÜNDOĞDU H, Aygar M, Acar T.
Yeditepe Tıp Dergisi, 2007; 2:43-6.

Özet
Meme karsinosarkomu % 0,1–0,2 görülme sıklığı ile son derece nadir rastlanan bir malignitedir. Metaplastik kanserler veya bifazik kanserler arasında kabul edilen bu tümörün özelliği aynı anda hem karsinomatöz hem de sarkomatöz alanlar içermesi ve bu alanlar arasında geçiş bölgelerinin bulunmamasıdır. Klinik olarak diğer meme tümörlerinden farklılık göstermemekle birlikte tanıda özellikle immünhistokimyasal yöntemler fayda sağlamaktadır.
Bu olgu sunumunda 45 yaşında, 2 aydır sol memesinde kitle şikayeti ile polikliniğimize başvuran ve eksizyonel biyopsi sonucu karsinosarkom bulunan bir hasta tartışılmıştır. Tanıda mikroskobik inceleme için hematoksilen eozin dışında, vimentin, S–100 ve sitokeratinden faydalanılmış ve hastaya aksilla disseksiyonu ile birlikte modifiye radikal mastektomi yapılmıştır. Hasta halen postoperatif beşinci ayında, ilave kemoterapi protokolündedir ve nüks yoktur.
Son derece nadir görülen bu meme kanseri çeşidi ile ilgili yayınların sayısı immünhistokimyasal tanı yöntemlerindeki gelişmelerle birlikte artmıştır. Ancak meme karsinosarkomu ile ilgili doküman sayısı buna rağmen hastalığın tedavisine yön verecek yeterlilikte değildir. Preoperatif tanı her ne kadar cerrahi tedavi şeklini değiştirmese de prognoz tayini ve ilave kemoterapi ve radyoterapi gereğinin belirlenmesi için önemlidir


Geri Dön